Regulamin

Sklep Kakaduo.pl działająca pod adresem http://kakaduo.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę:

 

ANDEX Gwiżdż i Gwiżdż Spółka Jawna

ul. Katowicka 34a

43-603 Jaworzno

NIP: 632-10-01-319

Numer wpisu: 0000088075

REGON: 272351378

 

 

Słowniczek:

 

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Kakaduo.pl dokonuje skompletowania i wysłania zamówienia lub dokonuje skompletowania i dostarczenia zamawiania do punktu odbioru.

Punkt odbioru zamówień – jest to lokal, w którym można odbierać zamówienie.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Jaworzno przy ul. Katowickiej 34a, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

 

   

 

§ 1

Warunki realizacji zamówienia

 

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym http://kakaduo.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a sklepem kakaduo.pl.

 

3. Klientem Sklepu Internetowego kakaduo.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

4. Zamówienia można składać:

a) przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://kakaduo.pl

b) w głównej siedzibie sklepu ANDEX Gwiżdż i Gwiżdż Spółka Jawna, ul. Katowicka 34a ; 43-603 Jaworzno w godzinach otwarcia,

c) telefonicznie (Biuro Obsługi Klienta).

 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się
w stanach magazynowych kakaduo.pl lub u jego dostawców. W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie.

 

6. Kakaduo.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paczki lub opóźnienie w dostarczeniu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy. Klient celowo podając błędny adres lub nie odbierając zamawianej paczki, zobowiązuję się do pokrycia poniesionych przez kakaduo.pl kosztów dostawy (w obie strony).

 

7. Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem, a kakaduo.pl umowy sprzedaży towaru.

 

8.  Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane.

 

9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych lub zawierających niekompletne dane.

 

10. Zakupy w sklepie kakaduo.pl można dokonywać:

 

 • z rejestracją - jeżeli podczas zakupów Klient zarejestruje się przez podanie nazwy konta, hasła i danych potrzebnych do realizacji wysyłki, podczas kolejnych zakupów wystarczy posłużyć się jedynie nazwą konta i hasłem. Klient może w każdej chwili zaktualizować swoje dane lub poprosić o usunięcie konta wraz z danymi, wysyłając maila na adres bok@kakaduo.pl. Konto zostanie usunięte w ciągu 24 godzin.
 • bez rejestracji - aby dokonać zakupów w naszym sklepie, nie trzeba się rejestrować. Dane osobowe Klienta są wówczas wykorzystane tylko do realizacji pojedynczego zamówienia.

 

§ 2

Cena i opis produktu

 

1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

 

2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT za, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.

 

3. "Koszty dostawy" na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne "Koszty dostawy" są określone w tabeli "Koszty dostawy" umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a ich dokładne naliczenie następuje w momencie składania zamówienia.

 

4. Kakaduo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

5. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności koloru produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie kakaduo.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

 

§ 3

Formy płatności

 

1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:

 

a) Gdy zamówienie jest odebrane osobiście w siedzibie Sklepu:

 •  gotówką lub kartą - przy odbiorze zamówienia
 •  jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy)
 •  system Przelewy24 (płatności online)
 •  poprzez system ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

b) Gdy zamówienie ma być wysłane:

 •  osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
 •  jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy)
 •  system Przelewy24 (płatności online)
 •  poprzez system ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

2. W przypadku opłaty przez system Przelewy24 naliczone są dodatkowe opłaty, których wysokość procentwa znajduje obok wybranego sposobu płatności oraz w tabeli  Koszty Płatności umieszczonej na stronie internetowej sklepu kakaduo.pl, Opłaty te są naliczane w momencie składania zamówienia.

 

3. Za zgodą Sprzedającego możliwe jest rozłożenie ceny sprzedaży na raty – na warunkach określonych przez firmę Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

4. W przypadku sprzedaży ratalnej, o której mowa w ust. 3, towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zawarcia umowy ratalnej.

 

5. W przypadku płatności e-przelewem, rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. 

 

6.  Do zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny.

 

7. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

 

§ 4

Czas realizacji zamówień

 

1. Czas realizacji zamówienia, to liczba dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, pomiędzy przyjęciem zamówienia do realizacji przez kakaduo.pl (potwierdzenie zamówienia przez Klienta przy przesyłkach płatnych przy odbiorze lub zaksięgowanie wpłaty przy przesyłkach przedpłatowych), a wysłaniem przesyłki.

 

2. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. W przypadku gdy  w zamówieniu znajdują się pozycje, na które czas realizacji zamówienia jest inny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej.

 

3. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

 

4. Kakaduo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach.

 

5. Zamówienia wysyłkowe są dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

 

§ 5

Warunki reklamacji

 

1. Kakaduo.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

2. Kakaduo.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Zgodnie z polskim ustawodawstwem towary przecenione podlegają zwrotowi.

 

4. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

5. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji oraz kartą gwarancyjną. Koszty transportu produktu do siedziby sklepu kakaduo.pl pokrywa Klient.

 

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

7. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Klient jest zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W przypadkach kiedy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i reklamację w firmie kurierskiej. Jeśli protokół szkody zostanie spisany prawidłowo, reklamację w firmie kurierskiej składa Sprzedający, a Klient otrzymuje wymieniony towar lub zwrot gotówki. Klient ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

 

8. Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 7, przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, bez prawidłowo wypełnionego protokołu szkody oraz bez opakowania fabrycznego mogą być rozpatrywane przez Sprzedającego odmownie.

 

 

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres kakaduo.pl  podany w niniejszym Regulaminie.  Przy czym towar musi być w stanie nienaruszonym (zapieczętowanym).

 

2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

 • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez kakaduo.pl, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres kakaduo.pl

 

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

§ 7

Gwarancja

 

1. Wszystkie towary dostępne na stronie kakaduo.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.    Okres gwarancji zależy od producenta.

 

2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon, faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.

 

3. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (obdrapania, rozdarcia, przecięcia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

 

4. Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.  

 

§ 8

Zwrot należności Klientowi

 

1. Kakaduo.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 •  anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
 •  zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
 •  uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 

2. W przypadku płatności kartą kredytową zwrot należności nastąpi na konto Państwa karty kredytowej w przeciągu 2 tygodni daty otrzymania przez nas towarów.

 

3. W przypadku płatności gotówką za pobraniem lub przelewem bankowym (przedpłata) zwrot należności nastąpi na konto Klienta w przeciągu 2 tygodni od daty otrzymania przez nas towarów, o czym poinformujemy Państwa drogą e-mailową.

 

 

§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

 

1. Kakaduo.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kakaduo.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: kakaduo.pl, mailowo pod adres bok@kakaduo.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

 

§ 10

Newsletter

 

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego kakaduo.pl

 

2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres
e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy kakaduo.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 11 poniżej.

 

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się na stronie kakaduo.pl i po wejściu na stronę Newslettera.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

2. Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu & art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące artykułów prezentowanych na stronie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.

 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

 

4.  Dane osobowe Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez administratora ANDEX Gwiżdż i Gwiżdż Spółka Jawna z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.). 

 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

6.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy kakaduo.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę kakaduo.pl.

 

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel